Blog

Flow: niet zoeken maar vinden

Wat ben ik blij met Flo! Wie had gedacht dat mijn kantoor en coachlocatie een schip zou worden? Dit project is een mooi voorbeeld van hoe flow werkt, oftewel met de stroom mee bewegen.

Bij zoeken ga je voor het resultaat
Als ik naar mijn eigen groei kijk was ik een ‘zoeker’, altijd op zoek naar… ja, naar wat eigenlijk? Ik ging voor het resultaat, want resultaten tellen, dan doe ik het goed.

Resultaatgericht zijn heeft me ver gebracht, maar het ging soms mis als ik dat beoogde resultaat niet haalde. Dan raakte ik gefrustreerd en verloor ik mijn zelfvertrouwen. Ik ging dan harder werken en forceren, in plaats van dat ik iets deed aan de doelen die ik mezelf stelde. Met stress en onrust tot gevolg.

Niet zoeken maar vinden
Ik zie vaak dat we zo gericht zijn op zoeken, maar wat we vinden zien we niet, of willen we niet zien. Vinden is openstaan voor wat er op je pad komt. Het is een proces. Je weet wat je wilt, je bent alert, je neemt actie en accepteert wat je tegenkomt. En als je het niet tegenkomt, dan leer je ervan en stel je je proces of criteria bij. Zo beweeg je met de stroom mee. Zo laat je ontstaan wat jij wilt laten ontstaan. Je zoektocht is altijd geslaagd, want je vindt altijd. Misschien vind je zelfs nog wel iets mooiers dan je in eerste instantie had bedacht.
Zo hebben wij dus Flo gevonden en ga ik coachen op het water; lekker in mijn flow.

Waarom doen we dat: zoeken en niet vinden?
Succes en resultaten zijn zichtbaar. Daarop word je beloond. Dat begint al op jonge leeftijd. Als je het goed doet krijg je een compliment of een stickertje van de juf, bijvoorbeeld. We willen zo graag die beloning dat we ongemerkt ons steeds verder afstemmen op wat de omgeving van ons verwacht. Voordat je het weet ben je vervreemd van je eigen drijfveren en leef je het succes opgelegd door je opvoeding en de maatschappij.

Succes en resultaat van buiten opgelegd vervult nooit
Als je op weg bent naar succes, omdat je denkt dat je dan vindt wat je zoekt, werkt nooit. Een voorbeeld: ik werk met een ondernemer die graag financieel wil groeien en scoren. ‘Waarom wil je dit?’, vraag ik hem. ‘Omdat ik dan van betekenis ben. Dan voel ik mij ertoe doen. Dan tel ik mee.’ Hij zegt dit terwijl hij al meerdere succesvolle bedrijven heeft gehad. Wanneer doe je ertoe? Wie bepaalt die waarde? Ja, dat bepaal je zelf. Een gevoel van eigenwaarde zit vanbinnen. Zolang deze ondernemer zijn eigenwaarde buiten zichzelf zoekt zal hij blijven zoeken en dus niet vinden.

 Hoe doorbreek je dit, hoe vind je die flow en leer je vinden?
Stap één is bewust worden dat je zoekt. En vervolgens inzien dat het je nooit de voldoening en vrijheid gaat brengen waar het je echt om gaat. Je bent een overlevingsstrategie gaan leven die je ver gebracht heeft, maar als het een patroon gaat worden van alsmaar onderweg zijn met onrust, onvrede en ontevredenheid dan is het tijd om hier los van te breken. Het wordt tijd om te gaan vinden.